• شنبه ۱۸ فروردین ماه، ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 971-991-5
  • خبرنگار : 58002
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا منطقه البرز

گردشگری، امیدبخش‌ترین صنعت برای جهان در حال توسعه

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: گردشگری امیدبخش‌ترین صنعت برای توسعه جهان سوم است.

محمد پور جعفری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، اطهار کرد: گردشگری یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی در جهان امروز است.

وی ادامه داد: این صنعت نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ، کاهش فقر و اشتغالزایی ایفا می‌کند.

وی افزود: گردشگری از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اقتصادی، اجتماعی، زیست شناسی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد و امروزه در بسیاری از کشورها به نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی تبدیل شده است.

  وی توضیح داد: صنعت گردشگری امروزه به اندازه‌ای در رشداقتصادی ـ اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند.

وی با اشاره به برخی پیامدهای توجه به صنعت گردشگری گفت: رشد صنعت گردشگری تاثیرات چند جانبه‌ای در کشورها به دنبال دارد که برقراری توازن و تعادل در وضعیت پرداخت‌ها، تنوع اقتصادی، افزایش درآمدها و ایجاد فرصت‌های شغلی تنها بخش از آن است.

  پور جعفری افزود:گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می‌تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد و محور توسعه پایدار کشوربه شمار ‌آید.

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی البرز ابراز کرد: افـزايش تعداد گردشـگران موجـب رونـق يـافتن كسب و كار و افزايش درآمد شـركت‌هـا و مؤسسـاتي مي‌شود كه در اين عرصـه فعاليـت مـي‌كننـد.

وی اظهار کرد: توسـعه گردشگري به ويژه در كشورهاي كمتر توسـعه يافتـه، عامل مؤثري در مقابله با فقر است و موجـب افـزايش درآمـد قشـرهاي مختلـف، كـاهش بيكـاري و رونـق اقتصادي و در نتيجـه بهبـود كيفيـت زنـدگي مـردم و افزايش رفاه اجتماعي مي‌شود.

وی افزود: شـايد بـه همـين دليـل است كه گردشگري را اميد بخش‌تـرين و پيچيده‌ترين صنعتي مـي‌دانـند كـه جهـان سـوم بـا آن روبروست و معتقـدند كـه گردشـگري بيشـترين قابليت را براي جانشيني ديگـر صـنايع درآمـدزا دارد.

وی ادامه داد: امروزه چرخه عظيم مالي كه به طور غير مستقيم حول محـور صنعت گردشگري مي‌چرخد بـه مراتـب مهـم‌تـر از درآمدهاي مستقيم اين صنعت بر اقتصاد تـأثيرگذار است.

وی با اشاره به فعالیت‌هایی که حول محور گردشگری انجام می‌شود، ابراز کرد: سرمايه‌گذاري‌هاي حوزه عمراني (هتـل، جـاده، فرودگاه، اسلكه سازي،ساخت اماکن تفریحی و سرگرمی)، حوزه حمـل و نقل ، حوزه پذیرایی و صنايع غذايي، حوزه اقامتی دائم یا موقت( چادر و کمپینگ و...)، حوزه اطـلاع رسـاني (سـايتهـاي اينترنتي،كتـاب، بروشور، نقشه راهنماي گردشگري)، حفاظت و مرمت و احیاء آثــار تاریخی ـ فرهنگی، تأمین امنیت ، درآمدهاي عظـيم نظـام بـانكي از جابه جايي پول، درآمدهاي عظيم بيمه و سـاير هزینه‌هایی كه گردشگران در مبـدأ يـا مقصد جهت آماده شدن بـراي سـفر خرج ميكنند، تنها بخشی از این فعالیت‌هاست.

پور جعفری گفت: دیگر زمان آن رسیده مسئولان به شکل ویژه به این صنعت توجه کنند تا از این طریق شاهد توسعه همه جانبه کشور و ارز آوری باشیم.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: